Zawód – kierowca daje praktycznie nieograniczone możliwości na rynku pracy. Kierowcy z szeregiem różnych uprawnień są poszukiwani przez przedsiębiorców nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Ciekawym szkoleniem dla kierowców, które znacznie podnosi ich kwalifikacje i wartość na rynku pracy, jest kurs przewozu drogowego towarów niebezpiecznych różnych klas.

Aby przewozić chociażby paliwo i jeździć na cysternach kierowcy muszą posiadać nie tylko odpowiednią kategorię prawa jazdy, ale również dodatkowe uprawnienia, które zdobywa się podczas zaawansowanych tematycznie szkoleń. Kursy z przewozu materiałów niebezpiecznych są przeznaczone dla kierowców, którzy już są zatrudnieni i na szkolenie delegują ich pracodawcy. Wtedy koszt szkolenia ponosi firma, a uczestnik najczęściej podpisuje z nią lojalkę, że przez konkretny czas nie rozwiąże umowy o pracę. Na kurs można też zgłosić się indywidualnie – kierowcy, którzy chcą na własną rękę podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć dodatkowe uprawnienia, muszą jednak zapłacić za szkolenie z własnej kieszeni.

Kurs z przewozu materiałów niebezpiecznych trwa 24 godziny, z czego 20 godzin jest przeznaczonych na naukę teorii, natomiast 4 godziny to praktyczna nauka – jazda z wykwalifikowanym instruktorem. Uczestnicy zapoznają się z zasadami, które obowiązują w przewozie materiałów niebezpiecznych zarówno na drogach krajowych, jak i na trasach międzynarodowych. Uczą się również rozpoznawać materiały niebezpieczne oraz związane z nimi odpowiednie oznakowania. Podczas szkoleń zdobywają również wiedzę dotyczącą różnego rodzaju zagrożeń, jakie niesie za sobą transport materiałów niebezpiecznych. Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym. Dopiero po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik uzyskuje nowe uprawnienia oraz otrzymuje dokumenty, które je potwierdzają.

Szkolenia dla kierowców z przewozu materiałów niebezpiecznych można znaleźć w ofercie tarbonus.pl. Wysoka jakość usług szkoleniowych, profesjonalna kadra dydaktyczna oraz dostęp do wielu merytorycznych materiałów to gwarancja zdobywania wiedzy w komfortowych warunkach. Szkolenia kładą nacisk zarówno na zdobywanie wiedzy, jak i na naukę praktycznych umiejętności. Po ich zakończeniu oraz po zdaniu egzaminu uczestnicy są w pełni przygotowani do wykonywania pracy związanej z posiadaniem nowych uprawnień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *