Za zasadnicze kryterium, które jednak wyróżnia usługę hotelarską spośród wielu innych usług zazwyczaj przyjmuje się fakt, iż świadczenie owej usługi poprzez przedsiębiorstwo hotelarskie, a co za tym idzie przedsiębiorstwo trudniące się prowadzeniem działalności hotelarskiej, dotyczy to jednak obiektów zaliczonych do hoteli i moteli, nie zaś wyłącznie sam rodzaj takiej to usługi.

Dotyczy to również konferencje Lublin. Konieczność takiego podejścia bierze się stad, iż wiele rodzajów usług, które też mogą zostać świadczone poprzez przedsiębiorstwa hotelarskie, bowiem jest świadczonych inne zakłady czy również całkiem odmiennego typu. Rozchodzi się tutaj również o usługi gastronomiczne, które są jednocześnie świadczone w odrębnych lokalach gastronomicznych, bądź usługi noclegowe bądź gastronomiczne w komunikacji lądowej czy morskiej, a co za tym idzie powietrzną włącznie. W przedsiębiorstwie hotelarskim o wskazanej kategorii bądź będących częścią systemu hotelowego, klient z góry wie, iż jaką jakość usług powinien otrzymać.

Co za tym idzie nabywca usług hotelarskich oraz gastronomicznych ocenia jakość nie tylko na podstawie końcowego rezultatu w postaci zakupionych korzyści, bądź także na pod¬stawie sposobu świadczenia. Wskazuje się, ze w przedsiębiorstwach hotelarskich oraz gastronomicznych szczególne znaczenie ma personel pierwszego kontaktu czy od jego kwalifikacji zależy kolejna atmosfera korzystania z usług bądź końcowy efekt w postaci zadowolenia czy nie¬zadowolenia klienta. Jednak istotnym czynnikiem, jak i również narzędziem kształtującym jakość usług hotelarskich okazuje się kategoryzacja oraz rekomendacja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *