Czy warto sprzedać roszczenie?

Choć firmy ubezpieczeniowe kuszą korzystnymi polisami, w rzeczywistości wszystko wygląda pozytywnie jedynie w momencie podpisania umowy. Problem pojawia się później, gdy faktycznie zdarzy się sytuacja, w której klient ma prawo do odszkodowania. Firmy ubezpieczeniowe zwykle robią wszystko, by wypłacone odszkodowanie było niższe niż roszczenie klienta. Często podważają wiele poniesionych kosztów, […]